Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/9595/280/6-6-1997 - ΦΕΚ 505/Β/19-6-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη των ναών: α) Ι. Ν. Αγ. Αποστόλων Κόνιτσας και β) του Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου Αετόπετρας Κόνιτσας ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε τον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Κόνιτσας καθώς και τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αετόπετρας Κόνιτσας ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία.
Πρόκειται για:
1) Τον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Κόνιτσας, που στην σημερινή του μορφή είναι τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική χρονολογούμενη στα 1791 σύμφωνα με επιγραφή στην βόρεια πλευρά του ναού. Στον βόρειο τοίχο του κυρίως ναού και του ιερού καθώς και στο συνολικό τοίχο της πρόθεσης σώζονται τοιχογραφίες σε δύο στρώματα, που χρονολογούνται στους πρώιμους μεταβυζαντινούς χρόνους και στον 17ο αιώνα.
2) Τον Ναό του Αγ. Αθανασίου Αετόπετρας Κόνιτσας, που είναι τρίκλιτη θολωτή βασιλική ηπειρωτικού τύπου του 1817 ".

Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Αετοπέτρας Κονίτσης
Αετοπέτρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κονίτσης
Κόνιτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι