Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/6236/349/11-2-1992 - ΦΕΚ 154/Β/10-3-1992
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων Ν. Λέσβου και επαναπροσδιορισμός ορίων των Αρχαιολογικών Χώρων Αποθήκας και Μόριας - Λέσβου.
Κείμενο
"Ι. Χαρακτηρίζουμε τις ακόλουθες περιοχές της Ν. Λέσβου, ως Αρχαιολογικούς χώρους για την προστασία και διάσωση των εκεί εντοπισθέντων αρχαιοτήτων και οι οποίες ορίζονται βάσει ζευγών συντεταγμένων επί τοπογραφικών διαγραμμάτων, ως εξής:
1) Πύργοι Περάματος - Πέραμα Ευρειακή: Όπου έχουν αποκαλυφθεί λείψανα αρχαίων οικισμών και εκεί τοποθετείται η αρχαία πόλη Ιέρα. Η περιοχή οριοθετείται με τα σημεία επί τοπογραφικού κλ. 1: 5.000.

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 330 -20.460
Β: 1.350 -22.710
Γ: 2.310 -23.250
Δ: 3.500 -24.320
Ε: 4.960 -26.210
Ζ: 5.500 -26.590

2) Τάρτι Σκοπέλου Γέρας: Η περιοχή στην οποία διασώζονται τα λείψανα αρχαίου λατομείου, προστατεύεται διά της κηρύξεως 4499/12-6-1964 (ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964) και οριοθετείται επί τοπογραφικού κλ. 1: 10.000 υπό σημεία:

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 1.630 -30.625
Β: 1.710 -30.100
Γ: 2.420 -30.030
Δ : 2.460 -30.265

3) Χαραμίδα Λουτρών: όπου τα λείψανα αρχαίου οικισμού, ψηφιδωτών ρωμαϊκής περιόδου και αρχαίων λατομείων. Η περιοχή προστατεύεται διά των κηρύξεων ΥΑ.16670/991/11-4-1960 (ΦΕΚ 199/Β/11-5-1960), ΥΑ 12524/9-12-1964 (ΦΕΚ 38/Β/19-1-1965) και οριοθετείται επί τοπογραφικού κλ. 1:10.000 υπό σημεία:

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 5130 -23530
Β: 5520 -24000
Γ: 7390 -24000
Δ: 7430 -23300
Ε: 6710 -22110
Ζ: 6150 -22240
Η: 5725 -22870
Θ: 5520 -22870

4) Ξηροκαστρινή: αρχαία οχυρή θέση με τείχος δομημένο κατά τη λέσβια "οικοδομία", οριοθετούμενη επί τοπογραφικού κλ.
1: 5.000 υπό σημεία:

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 17160 -6125
Β: 16210 -4970
Γ: 16295 -4665
Δ: 16800 -3760
Ε: 18050 -5110

5) Περιοχή από Λάψαρνα έως Σέλλες - Λέσβου:
α) Λάψαρνα: λείψανα οικισμού ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Η περιοχή στην οποία οι πηγές τοποθετούν το μαντείο του Ορφέα, προστατεύεται διά της κηρύξεως ΥΑ 4499/12-6-1964 (ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964).
β) Σαλτασί: αρχαία οικιστικά λείψανα αγροτικού χαρακτήρα.
γ) Γαββαθάς: λείψανα οικισμού ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.
δ) Αρχαία Άντισσα: Μία από τις αρχαίες πόλεις της Λέσβου, που έσβησε το 167 π.Χ., όταν επεκράτησε η αρχαία Μήθυμνα. Μεταξύ των σημαντικών ευρημάτων της αρχαίας πόλης συγκαταλέγεται το αψιδωτό κτίριο γεωμετρικής περιόδου, αρχών 8ου π.Χ. αιώνα. Η περιοχή προστατεύεται διά της κηρύξεως ΥΑ 11523/23-8-1963 (ΦΕΚ 408/Β/18-9-1963).
ε) Κουτλουγούνι: Αρχαίο οχυρό κατασκευασμένο κατά το λέσβιο τρόπο οικοδόμησης.
στ) Κοτζάνταγ: Αρχαίο οχυρό κατασκευασμένο κατά τη λέσβια "οικοδομία".
ζ) Τσιχράντα - Καστρέλλι: Διασώζονται σημαντικά ερείπια οικισμού ελληνιστικών χρόνων, καθώς και ενός μικρού οχυρού.
η) Σέλλες: Αρχαϊκό οχυρό, κατασκευασμένο κατά τη λέσβια "οικοδομία"· προστατεύεται διά της κηρύξεως ΥΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962).
Η παραπάνω περιοχή οριοθετείται επί τοπογραφικών διαγραμμάτων υπό σημεία:

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: -6460 2900
Β: -6460 1350
Γ: -160 1760
Δ: 2240 1830
Ε: 5240 1730
Ζ: 11445 3800
Η: 15300 5920
Θ: 15550 7590

ΙΙ. Για την αποτελεσματικότερη προστασία των κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων Αποθήκα και Μόριας Λέσβου (ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/5374/240/4-2-1991 ΦΕΚ 213/Β/9-4-1991), βάσει νεότερης έρευνας στον χώρο αυτό, επαναπροσδιορίζεται η οριοθέτησή τους επί τοπογραφικών διαγραμμάτων κλ. 1: 10.000 και κλ. 1: 5.000 αντίστοιχα με ζεύγη συντεταγμένων και υπό στοιχεία ως ακολούθως:

Αποθήκα:

Χ Ψ
Α 10500 - 16180
Β 10500 - 15030
Γ 10330 -13950
Δ 11270 - 14000
Ε 12860 - 14070

Αρχαίο Υδραγωγείο Μόριας:

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 3.500 -1.400
Β: 3.500 -13.400
Γ: 4.350 -13.400
Δ: 4.350 -14.000


ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Βλ. συνδέσεις δελτίου.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαία οικιστικά λείψανα στο Σαλτασί Σκαλοχωρίου
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Σκαλοχωρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία πόλη Ιέρα στους Πύργους Περάματος
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΡΑΣ
Παλαιοκήπου
Ευρειακή
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίο λατομείο στο Τάρτι Σκοπέλου
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΡΑΣ
Σκοπέλου
Τάρτι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαίο οχυρό στην Ξηροκαστρινή. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Καλλονής

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο οχυρό στις Σέλλες
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΤΡΑΣ
Πέτρας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο οχυρό στο Κοτζάνταγ Σκαλοχωρίου
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Σκαλοχωρίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο οχυρό στο Κουτλουγούνι
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Σκαλοχωρίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο υδραγωγείο Μόριας. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας

Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αποθήκας (αρχαίο κτιριακό συγκρότημα). Καθορισμός Ζώνης Α΄ προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας
Αποθήκαι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Άντισσας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης
Άντισσα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Ιέρας στους Πύργους Περάματος - Πέραμα Ευρειακή
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΡΑΣ
Περάματος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου λατομείου Μόριας Λέσβου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στα Λάψαρνα (λείψανα αρχαίου οικισμού)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη Χαραμίδα (λείψανα αρχαίου οικισμού κλπ)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Λουτρών
Άνω Χαραμίδα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή από Λάψαρνα έως Σέλλες (λείψανα αρχαίου οικισμού)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή από τα Λάψαρνα έως τις Σέλλες
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Σκαλοχωρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Τσιχράντα Καστρέλλι (οικισμός ελληνιστικών - ρωμαϊκών χρόνων)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Φίλιας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Τσιχράντα Καστρέλλι (οχυρό)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Φίλιας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στον Γαββαθά (λείψανα οικισμού)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης
Γαββαθάς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα