Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/124267/2769/17-1-2011 - ΦΕΚ 47/ΑΑΠ/23-3-2011
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου φερομένης ιδιοκτησίας «ΑΚ ΚΑΤΡΗΣ Α.Ε.», επί της Λεωφόρου Παραλίας και Κωστή Παλαμά, στην Κύμη Ευβοίας.
Κείμενο
Τον χαρακτηρισμό ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β, του Ν. 3028/2002, της όψης προς τον δρόμο και των δύο καθέτων προς αυτήν πλευρικών όψεων, του διωρόφου κτιρίου φερομένης ιδιοκτησίας «ΑΚ ΚΑΤΡΗΣ Α.Ε.», επί της Λεωφ. Παραλίας και Κωστή Παλαμά, στην Κύμη Ευβοίας, διότι αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αι. στην περιοχή της Κύμης, διασώζουν ενδιαφέροντα μορφολογικά και δομικά στοιχεία και διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Η παρούσα δεν αποτελεί αναγνώριση ιδιοκτησίας.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 27-08-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτίριο φερομένης ιδιοκτησίας «ΑΚ ΚΑΤΡΗΣ Α.Ε.», επί της Λεωφόρου Παραλίας και Κωστή Παλαμά, στην Κύμη Ευβοίας.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ
Κύμης
Κύμη
Αστικά Κτίρια