Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 19654/1287/18-9-1972 - ΦΕΚ 847/Β/16-10-1972
Τίτλος ΦΕΚ Περί αποχαρακτηρισμού ιστορικού μνημείου εις Καβάσιλα Ν. Ημαθίας.
Κείμενο
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ:
" Αποφασίζομεν όπως αρθή ο χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του δυνάμει της υπ.αριθ. 27702/25-1-69, (Φ.Ε.Κ. 84/5-2-69/τ.Β) αποφάσεως του υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως κηρυχθέντος Ι.Ναού Αγίου Δημητρίου Καβασίλων Νομού Ημαθίας ".

Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
Καβασίλων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι