Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/173/32547/19-2-2002 - ΦΕΚ 813/Β/1-7-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Τούρκικου Φρουρίου - Κουλέ Λουτρού, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, στο Δήμο Σφακίων Ν. Χανίων και επέκταση προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο του.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Τουρκικό Φρούριο (Κούλες) Λουτρού, Δήμου Σφακίων Ν. Χανίων, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου με περιβάλλοντα χώρο 250 μ. περιμετρικά του μνημείου, για την καλύτερη προστασία του, διότι αποτελεί ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική κατασκευή της Φρουριακής τέχνης όπως αυτή αναπτύχθηκε το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, πριν την κατάλυση της Τουρκοκρατίας".

ΚΝ 5351/1932.
Ν 1469/1950.
Ν 2039/1992.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-12-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τουρκικό Φρούριο (Κουλές) Λουτρού
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ

Χώρας Σφακίων
Χώρα Σφακίων
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια