Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1260/30653/2-7-1982 - ΦΕΚ 628/Β/26-8-1982
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων 22 τοξωτών γεφυρών στο Ν. Ιωαννίνων.
Κείμενο
" Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία τις 22 λιθόκτιστες τοξωτές γέφυρες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του ποταμού Aώου, Bοϊδομάτη, Zαγορίτικου, Bάρδα, Mετσοβίτικου και των παραποτάμων τους στο Nομό Ιωαννίνων, όπως σημειώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1: 200.000, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο σε απόσταση 60μ. γύρω από αυτές.
Oι παραπάνω γέφυρες αποτελούν πολύ χαρακτηριστικά δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής και στενά συνδεδεμένες με την εξέλιξη και ιστορία του τόπου.
H κήρυξη θα τις προστατεύει από την καταστροφή κατά τη διάνοιξη νέων δασικών δρόμων και η προστασία του περιβάλλοντος χώρου θα συντελέσει στην προβολή και ανάδειξη τους στο τοπίο."

N 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Γέφυρα Καμπέρ Αγά στο Ζαγορίτικο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Δεματίου
Μηλιωτάδες
Γέφυρες
Γέφυρα καπετάν Αρκούδα στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Διλόφου

Γέφυρες
Γέφυρα Κούρτιας στο Βάρδα ποταμό
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
Δολιανών

Γέφυρες
Γέφυρα κυρ Αλέξη στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Σκαμνελλίου

Γέφυρες
Γέφυρα Μίσιου στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Βίτσης

Γέφυρες
Γέφυρα Μίσιου στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Κουκκουλίου

Γέφυρες
Γέφυρα Ντόβρης στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Κήπων

Γέφυρες
Γέφυρα πριν από τη σκάλα Βραδέτου στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Καπεσόβου

Γέφυρες
Γέφυρα Ρουστιάρας στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Φραγκάδων

Γέφυρες
Γέφυρα στη θέση "Άγιος" στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Κήπων

Γέφυρες
Γέφυρα στη θέση Άγιος Μηνάς στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Διλόφου

Γέφυρες
Γέφυρα στη θέση Δαρδακάλη - Κακαβάκια - Κουτσολιάκου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Ανθρακίτη

Γέφυρες
Γέφυρα στη θέση Ζαγορίτικο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Καβαλλαρίου

Γέφυρες
Γέφυρα στη θέση Μερίσι στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Κήπων

Γέφυρες
Γέφυρα στον ποταμό Αώο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΒΟΒΟΥΣΗΣ
Βοβούσης

Γέφυρες
Γέφυρα στον ποταμό Βάρδα (Δρογάρι)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Φλαμπουραρίου

Γέφυρες
Γέφυρα στον ποταμό Βάρδα (Δρογέρι)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Καστανώνος Ζαγορίου

Γέφυρες
Γέφυρα της Άνθας ή Παλαιογέφυρο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Τσεπελόβου

Γέφυρες
Γέφυρα του Στάθη στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Δικορύφου

Γέφυρες
Γέφυρα Τσίπιανης στο Βάρδα ποταμό
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Γρεβενιτίου

Γέφυρες
Γεφυρόπουλο δίπλα στο Παλαιογέφυρο στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Τσεπελόβου

Γέφυρες
Τοξωτή Γέφυρα Αώου Κονίτσης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κονίτσης

Γέφυρες
Τρίτοξη Γέφυρα στη θέση Τσίπριες στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Φραγκάδων

Γέφυρες