Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3819/55205/9-11-1995 - ΦΕΚ 968/Β/24-11-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950, το κτίριο του παλαιού Α΄ Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Αχλαδέας Ν. Ιωαννίνων, διότι πρόκειται για αξιόλογο και χαρακτηριστικό δείγμα σχολικού κτιρίου της τρίτης δεκαετίας του αιώνα μας, που κτίστηκε βάσει συγκεκριμένου σχεδίου και είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Ν 2039/1992
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο του παλαιού Α΄ Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Αχλαδεών
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αχλαδεών
Αχλαδέαι
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας