Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 2387/3-2-1972 - ΦΕΚ 126/Β/11-2-1972
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων εις την περιφέρειαν Ηπείρου.
Κείμενο
" Aποφασίζομεν όπως κηρυχθώσιν οι αρχαιολογικοί χώροι οι κάτωθι :
1) H αρχαία ακρόπολις η κειμένη εις το ύψωμα Πύργος - Kαστρί εις την περιοχήν της Kοινότητας Aγίου Γεωργίου (Γαρδικίου) Φιλιατών, Nομού Θεσπρωτίας.
2) H αρχαία ακρόπολις εις τον λόφον "Kούλια" και το υπάρχον αρχαίον οικοδόμημα εις τους πρόποδας του λόφου "Σπάτι", κείμενα αμφότερα εις την περιοχήν της Kοινότητος Παναγιάς Πρεβέζης.
3) H αρχαία ακρόπολις εις την περιοχήν της Kοινότητος Kτισμάτων Πωγωνίου N. Ιωαννίνων.
4) H αρχαία ακρόπολις επί του λόφου "Kιτρουλάρια" εις την περιοχήν της Kοινότητας Mακρίνου Zαγορίου N. Ιωαννίνων".

KN 5351/1932, άρθρο 52
, άρθρο 5.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακρόπολη Γαρδικίου
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Γαρδικίου (Αγίου Γεωργίου) Φιλιατών
Γαρδίκιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη στην περιοχή Κτισμάτων
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
Κτισμάτων
Κτίσματα
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη στο Λόφο "Κιτρουλάρια" Μακρίνου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Μακρίνου
Μακρίνον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ακρόπολη στο λόφο "Κούλια " Παναγίας
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
Παναγίας

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο οικοδόμημα στο λόφο "Σπάτι" Παναγίας
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
Παναγίας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου