Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/38710/805/16-9-1993 - ΦΕΚ 751/Β/27-9-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Ναό Aγ. Παρασκευής, κοινότητας Aλεπούς Κέρκυρας, διότι αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα επτανησιακού ναού, με ζώνη προστασίας περιμετρικά 15 τουλάχιστον μέτρων
Πρόκειται για μονόχωρη βασιλική των αρχών του 18ου αιώνα με τοιχογραφίες της ίδιας εποχής. Περιβάλλεται από πεσσοστήρικτο ανοικτό νάρθηκα στις 3 πλευρές του".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στην Αλεπού
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Αλεπούς
Αλεπού
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι