Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1641/27919/9-6-1992 - ΦΕΚ 426/Β/3-7-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο του Παλαιού Παρθεναγωγείου Γυθείου, διότι αποτελεί σημαντικό αρχιτεκτονικό δείγμα Δημοσίου κτιρίου, του τέλους του 19ου αιώνα, ενταγμένο στον ιστορικό ιστό της πόλης του Γυθείου ".

K.N. 5351/ 1932, άρθρο 52.
N. 1469 / 1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο Παλαιού Παρθεναγωγείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Γυθείου
Γύθειον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας