Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/529/53554/20-10-2000 - ΦΕΚ 1371/Β/9-11-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου της πλατείας Αριστοτέλους, και ως έργου τέχνης των μετώπων των δώδεκα (12) κτιρίων από την οδό Αριστοτέλους και την οδό Τσιμισκή, στη Θεσσαλονίκη.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό τόπο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 την πλατεία Αριστοτέλους* στη Θεσσαλονίκη διότι πρόκειται για ιδιαίτερα αξιόλογο κτιριακό συγκρότημα εκλεκτικιστικού ρυθμού με στοιχεία "βυζαντινίζουσας" μορφολογίας, που ταυτίζεται με τη μνήμη πόλης. Χαρακτηρίζουμε επίσης ως έργα τέχνης τα μέτωπα (όψεις) των δώδεκα κτιρίων της πλατείας Αριστοτέλους, όπως αυτά ορίζονται από το τμήμα του άξονα της οδού Αριστοτέλους από τη θάλασσα και την οδό Τσιμισκή, διότι:
α) Αποτελεί τη μοναδική προσπάθεια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και πολεοδομικής οργάνωσης που εφαρμόστηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης από το 1923 μέχρι σήμερα.
β) Η κοινωνική ζωή της πλατείας, διαφορετική μέσα στον ιστορικό χρόνο, διατηρείται ζωντανή μέχρι σήμερα.
γ) Αποτελεί το σημαντικότερο σημείο αναφοράς των κατοίκων της πόλης."

ΚΝ 5351/32, αρ. 52
Ν 1469/1950
Ν 2039/92
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 27-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Όψη του κτιρίου στην λεωφόρο Νίκης 11
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Όψη του κτιρίου στην λεωφόρο Νίκης 13
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Όψη του κτιρίου στην οδό Αριστοτέλους 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Όψη του κτιρίου στην οδό Αριστοτέλους 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Όψη του κτιρίου στην οδό Μητροπόλεως 34
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Όψη του κτιρίου στην οδό Μητροπόλεως 37 (Κινηματογράφος Ολύμπιον)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κινηματογράφοι
Όψη του κτιρίου στην πλατεία Αριστοτέλους 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Όψη του κτιρίου στην πλατεία Αριστοτέλους 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Όψη του κτιρίου στην πλατεία Αριστοτέλους 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Όψη του κτιρίου στην πλατεία Αριστοτέλους 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Όψη του κτιρίου στην πλατεία Αριστοτέλους 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Όψη του κτιρίου στην πλατεία Αριστοτέλους 9 (Ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Καταλύματα
Αστικά Κτίρια
Πλατεία Αριστοτέλους
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Οικιστικά Σύνολα