Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/29727/1193/8-7-1980 - ΦΕΚ 853/Β/4-9-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως του κόλπου της Βοϊδοκοιλιάς και βραχώδους βορείου άκρου της ως αρχαιολογικού χώρου και τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε για αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων
α) ως αρχαιολογικό χώρο το βόρειο βραχώδη βραχίονα του όρμου της Βοϊδοκοιλιάς, όπου υπάρχουν τα εξής μνημεία:
1) μυκηναϊκός θολωτός τάφος, γνωστός σαν τάφος Θρασυμήδους, κτισμένος στο κέντρο μεσοελλαδικού τύμβου με ταφές σε πίθους,
2) μεταξύ του θολωτού τάφου και του εξωκκλησιού του Προφήτη Ηλία, οικισμός νεολιθικών ή μεσοελλαδικών χρόνων από ορατά λείψανα τοίχων και επιφανειακά όστρακα, στο ΒΑ δε μέρος υπάρχει πιθανώτατα ΠΕ νεκροταφείο,
3) κάτω από το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία υπάρχει κατά τους μελετητές θολωτός τάφος
και
β) ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους το βόρειο βραχίονα μαζί με ολόκληρο τον όρμο της Βοϊδοκοιλιάς (όπως φαίνεται στα δημοσιευόμενα τοπογραφικά διαγράμματα), διότι η περιοχή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την προϊστορία της Πύλου και του Ελλαδικού χώρου γενικώτερα και για τα αρχαία που διασώζει μέσα σε εξόχου κάλλους φυσικό περιβάλλον."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Θολωτός Τάφος, κάτω από το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Πύλου
Γιάλοβα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κόλπος Βοϊδοκοιλιάς
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Πύλου
Γιάλοβα
Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μυκηναϊκός Τάφος (Θρασυμήδους)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Πύλου
Γιάλοβα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικισμός νεολιθικών ή μεσοελλαδικών χρόνων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Πύλου
Γιάλοβα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα