Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/36856/1641/9-10-1987 - ΦΕΚ 587/Β/4-11-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του Διβαρίου Πυλίας μαζί με τον βραχώδη όγκο βόρεια της Σφακτηρίας και ύψώματος "Κούκουρας" βόρεια του υψώματος του Προφήτη Ηλία ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής συμπληρώνουμε την αριθ. Υ.Α. Α1/Φ07/36582/1257/4-8-81 (Φ.Ε.Κ 691/Β/12-11-81) κήρυξη, σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος και τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ο βόρειος βραχίονας του όρμου της Βοϊδοκοιλιάς μαζί με ολόκληρο τον όρμο, όπου περιλαμβάνεται και ο νότιος βραχίονας με τα θεμέλια κτηρίων ελληνιστικών χρόνων και το αποκαλούμενο "Σπήλαιο του Νέστορος" - σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή στο χάρτη που συνοδεύει την Απόφαση - και κηρύσσουμε τον υγροβιότοπο Διβάρι ως αρχαιολογικό χώρο, μαζί με τον βραχώδη όγκο που εκτείνεται βόρεια της Σφακτηρίας, όπου και το κηρυγμένο βυζαντινό κάστρο "Παλιόκαστρο", καθώς και το ύψωμα "Κούκουρας" περιοχής κοινότητας Πετροχωρίου, που εκτείνεται βόρεια του υψώματος του Προφήτη Ηλία, διότι αποτελούν ως σύνολο χώρο αρχαιολογικής - ιστορικής σπουδαιότητας με χρονολογική αδιάσπαστη πολιτισμική παρουσία από την 3η χιλιετία Π.Χ. μέχρι και την ύστερη ρωμαιοκρατία και τους βυζαντινούς χρόνους.
Τα όρια της κήρυξης που σημειώνονται στο προαναφερόμενο τοπογραφικό με έντονη συνεχή γραμμή καθορίζονται με τις ακόλουθες συντεταγμένες:
X Ψ
A - 24470.00 - 22280.00
B - 24310.00 - 22570.00
Γ - 24430.00 - 23485.00
Δ - 25150.00 - 24750.00
E - 26500.00 - 24750.00
Z - 27200.00 - 25437.00
H - 27860.00 - 24850.00

οι οποίες αναφέρονται στο Kρατικό Δίκτυο Συντεταγμένων στο φύλλο χάρτη 1: 100.000 KOPΩNH.

Φ 36 45'
X -1 45'

Aπό το σημείο H έως και το σημείο A φυσικό όριο είναι η θάλασσα, δηλαδή δυτικό όριο η παράλια ζώνη του όρμου του Nαυαρίνου.

KN 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-08-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος όρμου Βοϊδοκοιλιάς και Κορυφασίου ("Παλαιοκάστρου")
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Κορυφασίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κάστρα / Φρούρια
Αρχαιολογικός χώρος στο Διβάρι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Πύλου
Γιάλοβα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ύψωμα " Κούκουρας " βόρεια του υψώματος του Προφήτη Ηλία
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Ρωμανού
Πετροχώριον
Αρχαιολογικές Θέσεις