Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/46829/1356/24-10-1995 - ΦΕΚ 965/Β/22-11-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε ότι το Κάστρο Λεύκτρου που βρίσκεται στην κοινότητα Νεοχωρίου, της επαρχίας Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας και τα πέριξ αυτού σύγχρονα λείψανα οικοδομημάτων (που περιλαμβάνονται στον πίνακα συντεταγμένων) είναι αρχαίο μνημείο.
Το Κάστρο του Λεύκτρου κτίστηκε από τον Γουλλιέλμο Βιλλεαρδουίνο το 1248 - 1249.
Ο περίβολος του Κάστρου ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους με προσανατολισμό ΒΑ - ΝΔ. Από το τείχος διατηρείται πύργος τετράγωνης διατομής με την κινστέρνα, καθώς και λείψανα εσωτερικού εγκαρσίου τείχους που χώριζε στα δύο τμήματα το χώρο του Κάστρου.
Εκτός του περιβόλου του Κάστρου, εντοπίστηκαν ερείπια κτισμάτων, τα οποία με βάση την τοιχοποιία τους θεωρούνται σύγχρονα του Κάστρου".

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Σημ. Χ Ψ
(m) (m)
Α1 344944,00 4078226,00
Α2 344925,00 4078258,00
Α3 344932,00 4078293,00
Α4 344948,00 4078324,00
Α5 344966,00 4078373,00
Α6 344954,00 4078418,00
Α7 344938,00 4078454,00
Α8 344926,00 4078463,00
Α9 344881,00 4078605,00
Α10 345065,00 4078737,00
Α11 345116,00 4078732,00
Α12 345140,00 4078726,00
Α13 345174,00 4078724,00
Α14 345194,00 4078718,00
Α15 345103,00 4078667,00
Α16 345048,00 4078614,00
Α17 345029,00 4078492,00
Α18 345091,00 4078352,00
Α19 345184,00 4078320,00
Α20 345329,00 4078406,00
Α21 345385,00 4078604,00
Α22 345476,00 4078529,00
Α23 345424,00 4078345,00
Α24 345219,00 4078232,00
Α25 345227,00 4078697,00
Α26 345241,00 4078694,00
Α27 345255,00 4078678,00
Α28 345284,00 4078658,00
Α29 345305,00 4078650,00
Α30 345318,00 4078652,00

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κάστρο Λεύκτρου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Νεοχωρίου
Λεύκτρον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια