Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2415/63854/21-10-1980 - ΦΕΚ 1103/Β/3-11-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και ιστορικού τόπου της περιοχής της Καρδαμύλης στη Μεσσηνιακή Μάνη.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε την περιοχή της Καρδαμύλης στη Μεσσηνιακή Μάνη, από την παραλία και το μικρό λιμάνι, μέχρι τις δύο βάρδιες (ξεμόνια), όπως αυτή ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1: 2.000 του τοπογράφου Μηχανικού Ε. Παινέση της 20-4-1974 και με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ που έχει κατατεθεί στο σχετικό φάκελο (συνοπτικό αντίτυπο του τοπογραφικού τούτου διαγράμματος δημοσιεύεται μαζί με την παρούσα απόφαση):
α) ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, γιατί αποτελεί ένα αξιόλογο φυσικό τοπίο με πλούσια βλάστηση, μέσα στο οποίο εντάσσονται χαρακτηριστικά δείγματα της εξέλιξης της μανιάτικης κατοικίας και
β) ως ιστορικό τόπο, λόγω της σημασίας που έχει για την ιστορία της αρχιτεκτονικής και γενικότερα για την Ελληνική ιστορία, επειδή η γη της, κατοικούμενη από τα Προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, είναι πλούσια σε μνημεία όλων των εποχών και η ιστορία της πλούσια σε γεγονότα."

N 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Περιοχή Καρδαμύλης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις