Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/28465/747/8-8-1988 - ΦΕΚ 678/Β/13-9-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, το καθολικό και τα κτίσματα της Ι. Μονής Βελανιδιάς, Νομού Μεσσηνίας, με ζώνη προστασίας 50μ. γύρω από το παλιό περίγραμμα της Μονής.
Η Μονή Βελανιδιάς υπήρξε πριν και μετά την επανάσταση του 1821 κέντρο έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας των Ελλήνων ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Μονή Βελανιδιάς
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Μονή Βελανιδιάς
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι