Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 21645/1266/11-4-1960 - ΦΕΚ 199/Β/11-5-1960
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι:
1) Η παλαιά κρήνη εις την Θερμοπηγήν (Μπάνια) Λισβορίου
2) Βυζαντινόν κτίριον (ερειπωμένον) εις την θέσιν Μπινιάς Λισβορίου (κτήμα Ιγνατίου Ζυγουρέλη)
3) Την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Πολιχνίτου
4) Την Ζωοδόχον Πηγήν της Βρίσας μετά του περιβόλου της
5) Τα περί την Αγίαν Αικατερίνη παρά την Βρίσαν ορατά λείψανα αρχαιοτέρας εκκλησίας
6) Τα επί του ακρωτηρίου του Αγ. Φωκά λείψανα αρχαίου ιερού του Διονύσου".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο ακρωτήριο Αγίου Φωκά (θαλάσσια περιοχή και ιερό Βρισιγενούς Διονύσου)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Βρίσας
Άγιος Φωκάς
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Βυζαντινό κτίριο στη θέση "Μπινιάς" Λισβορίου
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Λισβορίου

Αστικά Κτίρια
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στον Πολίχνιτο
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Πολιχνίτου
Πολιχνίτος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής μετά του περιβόλου του στη Βρίσα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Βρίσας
Βρίσα
Τμήματα Κτιρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιά κρήνη στις Θερμοπηγές
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Λισβορίου
Θερμοπηγές
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Τα περί την Αγία Αικατερίνη Βρίσας λείψανα αρχαιότερης εκκλησίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Βρίσας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι