Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/3734/79/20-2-1987 - ΦΕΚ 284/Β/9-6-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι. Ναού Aγίας Παρασκευής Λαιμού Πρεσπών Φλώρινας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Kηρύσσουμε τον I. N. Aγίας Παρασκευής Λαιμού Πρεσπών Φλώρινας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο ειδικής κρατικής προστασίας γιατί αποτελεί αξιόλογο αρχιτεκτονικό δείγμα του 19ου αιώνα στην περιοχή των Πρεσπών".

ΚΝ 5351/1932
N1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στον Λαιμό
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ
Λαιμού
Λαιμός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι