Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 24-7-1936 - ΦΕΚ 332/Α/6-8-1936
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως αρχαιολογικών διατηρητέων Ιστορικών Μνημείων Ναών και Μονών των νήσων Κυκλάδων.
Κείμενο
" Έχοντες υπόψη το άρθρον 15 του νόμου 2447 και την εν τη 42α συνεδρία γνωμάτευσιν του Γνωμοδοτικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου προτάσει του Ημετέρου επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν :
Κηρύσσομεν ως προέχοντα και διατηρητέα Ιστορικά μνημεία εις τας Κυκλάδας νήσους τους κάτωθι βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς και μνημεία:

Αίγινα.
1) Χριστιανικοί τάφοι εν τη πόλει Αιγίνης.2) Μωσαϊκόν δάπεδον εν τη πόλει Αιγίνης (τοποθεσία Βάρδια). 3) Φανερωμένη εν τη πόλει Αιγίνης. 4) Άγιος Νικόλαος εν τη πόλει Αιγίνης.
5) Όμορφη Εκκλησιά. 6) Η περιοχή της Παλιοχώρας μετά των εν αυτή Ναών και ερειπίων.
7) Άγιος Νικόλαος του Ποταμού (10' από της Παλιοχώρας). 8) Άγιος Νικόλαος του Μούλου (παρά το ομώνυμο χωρίον). 9) Άγιοι Ασώματοι (εν θέσει Σφυρίχτρες). 10) Το καθολικόν Μονής Κοιμήσεως.

Σαλαμίς.
1) Μονή Φανερωμένης. 2) Κοίμησις της Θεοτόκου (χωριό Μούλκι).3) Άγιος Ιωάννης (χωρίον Μούλκι)
4) Μεταμόρφωσις Σωτήρος (χωρίο Μούλκι). 5)Μονή Αγίου Νικολάου Λεϊμόνα. 6) Παλαιά μονή Αγίου Νικολάου.7) Παναγία Φλεβαριώτισσα.8) Παναγία του Καθαρού (κωμόπολις Σαλαμίνος).

Σκόπελος.
1) "Παλαιά Επισκοπή" (εν ομονύμω θέσει). 2) Άγιος Αθανάσιος (πόλις Σκοπέλου).3) Ευαγγελιστρίας (πόλις Σκοπέλου). 4) Άγιοι Απόστολοι (πόλις Σκοπέλου).5) Άγιος Δημήτριος (πόλις Σκοπέλου).
6) Μονή Προδρόμου. 7) Μονή Αγ. Βαρβάρας. 8)Μονή Ευαγγελιστρίας Δαπόντε. 9) Ναός Αγ. Ρηγίνου.

Σκιάθος
1) Ναός Παναγίας (εις θέσιν Παναγία εις τα Λημνιά). 2) Μονή Ευαγγελιστρίας ( πόλις Σκιάθου).
3) Χριστός.4) Παλαιά Μητρόπολις Κάστρου (Κάστρον).

Πόρος
1) Καθολικόν Μονής Ζωοδόχου Πηγής. 2) Αγιος Ιωάννης (εις θέσιν Καρέλι).

Ύδρα
1) Αγία Τριάς (Μητρόπολις). 2) Μονή Προφήτου Ηλιού.3) Κοίμησις της Θεοτόκου. 4) Υπαπαντή.
5) Άγιοι Πάντες. 6) Τρείς Ιεράρχαι. 7) Γέννησις του Χριστού. 8) 'Αγιος Βασίλειος.

Μήλος.
1) Κατακόμβαι (Τρυπητή). 2) Βαπτιστήριον (Κήπος). 3) Αγία Τριάς (Αδάμας).4) Παναγία Ελεούσα (Κάστρον). 5) Υπαπαντή (Κάστρον).6) Παναγία Θαλασσίτρια (Κάστρον).7) Παναγία Κορφιώτισσα (Πλάκα). 8) Εισόδια Θεοτόκου (Πλάκα). 9) Κοίμησις Θεοτόκου (Πλάκα). 10) Μονή Αγίας Μαρίνης.
11) Κοίμησις Θεοτόκου (Παλαιά Χώρα). 12) Άγιος Χαράλαμπος (Παλαιά Χώρα).

Σίφνος.
1) Άγιος Σώζων (Απολλωνία).2) Παναγία Καταβατή (Απολλωνία). 3) Άγιος Γεώργιος (Αρτεμών).
4) Άγιος Αντύπας (Αρτεμών). 5) Κοίμησις Θεοτόκου Κόγχης (Αρτεμών).6) Άγιος Γεώργιος Αφέντης (Αρτεμών).7) Παναγία (Σίφνος). 8) Ναός Σχολής Χρυσοστόμου (Σίφνος). 9) Αγία Σοφία (Σίφνος).
10) Αγία Αικατερίνη (Σίφνος).11) Παναγία Στραφοποδίου (Σίφνος). 12) Παναγία Κύκκου (Σίφνος).
13) Αγία Αικατερίνη Κάστρου (Σίφνος).14) Κυρά Ελεούσα Κάστρου (Σίφνος).15) Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Κάστρου (Σίφνος).16) Άγιος Ιωάννης Θεολόγος,Χανδάκι (Σίφνος).17) Χρυσοπηγή (Σίφνος).18) Μονή Βρύσεως (Σίφνος).

Σίκινος.
1) Σταυρός (Μητρόπολις, Σίκινος).2) Μονή Ζωοδόχου Πηγής.3) Κοίμησις Θεοτόκου.
4) Άγιος Σάββας. 5) Άγιος Ιωάννης Νοτάρη. 6) Χριστός.7) Άγιος Βασίλειος. 8) Αγία Αικατερίνη.
9) Θεοτόκος (Ναός Απόλλωνος).

Άνδρος.
1) Κοίμησις Θεοτόκου (Αμμόλοχος). 2) Άγιος Ιωάννης (Αμμόλοχος). 3) Ταξιάρχαι (Αμμόλοχος).
4) Άγιος Δημήτριος (Αμμόλοχος).5)Άγιοι Θεόδωροι (Αμμόλοχος). 6) Σταυρός (Αμμόλοχος).
7) Άγιοι Τεσσαράκοντα (Αμμόλοχος).8) Ταξιάρχαι (Αμονάκλειον).9) Μονή Ζωοδόχου Πηγής.
10) Μονή Αγίου Νικολάου (Αποικία).11)Γεννέσιον της Θεοτόκου (Αποίκια). 12) Κοίμησις Κατασυρτή
( Αποικία). 13) Παναγία (Αποικία).14) Άγιος Ιωάννης (Αποικία). 15) Αγία Ειρήνη (Αποικία).16) Άγιος Βασίλειος (Αποικία).17) Άγιος Γεώργιος (Αποικία).18) Παναγία (Αποίκια).19) Άγιος Δημήτριος (Αποικία).20) Αγία Κυριακή (Αποικία). 21) Άγιος Δημήτριος (Αποικία).22) Άγιος Χαράλαμπος (Αποίκια). 23) Καταφυγιώτισσα (Αποίκια). 24) Σταυρός (Αποικία). 25) Αγία Μαρίνα (Αποικία).
26) Άγιος Ιωάννης (Αποικία).27) Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Βιτάλιον).28) Μεταμόρφωσις (Βιτάλιον).29) Ταξιάρχαι (Μεσαριά).30) Άγιος Γεώργιος (Στενός).

Αμοργός.
1) Μητρόπολις (Αμοργός). 2) Άγιοι Πάντες (Αμοργός).3) Ναός Μαγιάση (Αμοργός). 4) Άγιος Γεώργιος Βαλσαμίτης (Aμοργός). 5) Καταπολιανή (Κατάπολα). 6) Μονή Χοζοβιωτίσσης.

Μύκονος.
1) Παραπορτιανή, Κάστρον, Μύκονος. 2) Πυργιανή, Κάστρον, Μύκονος.3) Μεγάλη Παναγία Μύκονος.
4) Παναγία Μύκονος.5) Άγιος Παντελεήμων, Μύκονος.6) Εκκλησία Δυτικής,Μύκονος.7) Αγία Ελεούσα, Μύκονος. 8) Παναγία "Λοζάρια" (δυτική Μύκονος). 9) Άγιος Πέτρος,Παύλος, Γεώργιος, Μύκονος.
10) Άγιος Νικόλαος, Μύκονος.11) Παναγία, Μύκονος.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αγ. Απόστολοι (του Βράχου) στην πόλη της Σκοπέλου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αγ. Δημήτριος Σκοπέλου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Κήπος" Μήλου (δύο εκκλησίες και παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο)
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Μήλου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μητρόπολις Αμοργού
ΝΑΞΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ

Αμοργού
Αμοργός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίας Ειρήνης στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίας ή Μονή Ζωοδόχου Πηγής στην Άνδρο
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Μπατσίου
Μονή Ζωοδόχου Πηγής
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίας Μαρίνας στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίας Μαρίνας στη Μήλο
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Μήλου
Ραλάκιον Χάλακος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου Βαρσαμίτη (Βαλσαμίτη) στην Αμοργό
ΝΑΞΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ

Αμοργού
Αμοργός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Νικολάου στη Μονή Αγίου Νικολάου Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Μονή Αγίου Νικολάου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Βρύσεως στο Κάστρο Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Κάστρον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής στη Σίκινο
ΘΗΡΑΣ
ΣΙΚΙΝΟΥ


Σίκινος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Χοζοβιωτίσσης στην Αμοργό
ΝΑΞΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ

Αμοργού
Αμοργός
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Χρυσοπηγής στη Χρυσοπηγή Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Χρυσοπηγή
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Αικατερίνης στη Σίκινο
ΘΗΡΑΣ
ΣΙΚΙΝΟΥ


Σίκινος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Αικατερίνης στο Κάστρο Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Κάστρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Αικατερίνης στο Κάστρο Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Κάστρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Ελεούσας στη Μύκονο
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Μυκονίων
Μύκονος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Κυριακής στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Σοφίας στη Σίφνο
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Πλατύς Γιαλός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος στον Αδάμαντα Μήλου
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Αδάμαντος
Αδάμας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αντύπα στον Αρτεμώνα Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Αρτεμώνος
Αρτεμών
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Βασιλείου στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Βασιλείου στη Σίκινο
ΘΗΡΑΣ
ΣΙΚΙΝΟΥ


Σίκινος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου (Στενός) στις Στενιές Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Στενιών
Στενιαί
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Αφέντη στον Αρτεμώνα Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Αρτεμώνος
Αρτεμών
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στον Αρτεμώνα Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Αρτεμώνος
Αρτεμών
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου Σάριζα στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στον Αμόλοχο Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Αμμολόχου
Αμμόλοχος (τ.Αμόλοχος)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου του Ξανεμίτη στο Βιτάλι Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Βιταλίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη Νοτάρη στη Σίκινο
ΘΗΡΑΣ
ΣΙΚΙΝΟΥ


Σίκινος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη Σάριζα στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη στον Αμόλοχο Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Αμμολόχου
Αμμόλοχος (τ.Αμόλοχος)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Χανδάκι Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Κάστρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Κάστρο Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Κάστρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στη Μύκονο
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Μυκονίων
Μύκονος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονος στη Μύκονο
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Μυκονίων
Μύκονος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Σάββα στη Σίκινο
ΘΗΡΑΣ
ΣΙΚΙΝΟΥ


Σίκινος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Σώζοντος στην Απολλωνία Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Απολλωνία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Χαραλάμπους στα Απατούρια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Χαραλάμπους στη Ζεφυρία Μήλου
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Τρυπητής
Ζεφυρία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Θεοδώρων (ερείπια) στον Αμόλοχο Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Αμμολόχου
Αμμόλοχος (τ.Αμόλοχος)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Πάντων στην Αμοργό
ΝΑΞΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ

Αμοργού
Αμοργός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Πέτρου, Παύλου και Γεωργίου στη Μύκονο
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Μυκονίων
Μύκονος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Τεσσαράκοντα στον Αμόλοχο Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Αμμολόχου
Αμμόλοχος (τ.Αμόλοχος)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Δυτικής Εκκλησίας στη Μύκονο
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Μυκονίων
Μύκονος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Εισοδίων Θεοτόκου στη Μήλο
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Μήλου
Μήλος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Παναγίας Πουλάτης ή Κήπου) στον όρμο Πουλάτη στη Σίφνο
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Κάστρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Θεοτόκου στη Σίκινο
ΘΗΡΑΣ
ΣΙΚΙΝΟΥ


Σίκινος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Καταπολιανής στα Κατάπολα Αμοργού
ΝΑΞΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ

Καταπόλων (Αμοργού)
Κατάπολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κατασυρτής (Κοιμήσεως) στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Καταφυώτισσας ή Σπηλιώτισσας στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία Πορτιανή) στη Ζεφυρία Μήλου
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Τρυπητής
Ζεφυρία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Κόγχης στον Αρτεμώνα Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Αρτεμώνος
Αρτεμών
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Μήλο
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Μήλου
Μήλος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Σίκινο
ΘΗΡΑΣ
ΣΙΚΙΝΟΥ


Σίκινος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κυράς Ελεούσας Κάστρου στο Κάστρο Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Κάστρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μαγιάση στην Αμοργό
ΝΑΞΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ

Αμοργού
Αμοργός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεγάλης Παναγιάς στη Μύκονο
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Μυκονίων
Μύκονος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως στο Βιτάλι Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Βιταλίου
Βιτάλι (τ.Βιτάλιον)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας "Λοζάρια" στη Μύκονο
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Μυκονίων
Μύκονος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας (Κοιμήσεως) στον Αμόλοχο Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Αμμολόχου
Αμμόλοχος (τ.Αμόλοχος)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Ελεούσας στο Κάστρο Μήλου
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Μήλου
Μήλος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Θαλασσίτριας στο Κάστρο Μήλου
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Μήλου
Μήλος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Καταβατής στην Απολλωνία Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Απολλωνία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Κορφιώτισσας στο Κάστρο Μήλου
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Μήλου
Μήλος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Σάριζας (Γεννέσεως) στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας στη Μύκονο
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Μυκονίων
Μύκονος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας στο Κάστρο Σίφνου
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Κάστρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Στραφοποδίου στη Σίφνο
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Κάστρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παραπορτιανής Κάστρου Μυκόνου
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Μυκονίων
Μύκονος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Πυργιανής Κάστρου Μυκόνου
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Μυκονίων
Μύκονος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Σταυρού (Μητρόπολις) στη Σίκινο
ΘΗΡΑΣ
ΣΙΚΙΝΟΥ


Σίκινος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Σταυρού στα Αποίκια Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Αποικίων
Αποίκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Σταυρού στον Αμόλοχο Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Αμμολόχου
Αμμόλοχος (τ.Αμόλοχος)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Σχολής Χρυσοστόμου στη Σίφνο
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Κάστρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιάρχη στη Μεσαριά Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Μεσαριάς Άνδρου
Μεσαριά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιάρχη στον Αμόλοχο Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Αμμολόχου
Αμμόλοχος (τ.Αμόλοχος)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιάρχη στον Αμονακλιό Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Κορθίου
Αμονακλιός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Υπαπαντής στο Κάστρο Μήλου
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Μήλου
Μήλος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Χριστού στη Σίκινο
ΘΗΡΑΣ
ΣΙΚΙΝΟΥ


Σίκινος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Μονής Κοιμήσεως
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Κατακόμβες Τρυπητής Μήλου
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Τρυπητής
Τρυπητή
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μονή Αγίας Βαρβάρας Σκοπέλου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Ευαγγελιστρίας Δαπόντε
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Ευαγγελιστρίας Σκιάθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Προδρόμου Σκοπέλου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Προφήτου Ηλίου
ΝΗΣΩΝ
ΎΔΡΑΣ


Μονή Προφήτου Ηλιού
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μωσαϊκό δάπεδο στην Αίγινα
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Ναός Αγ. Αθανασίου στην πόλη της Σκοπέλου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγ. Ρηγίνου Σκοπέλου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Τριάδος , μετωνομάστηκε σε Κοίμηση (Μητρόπολις)
ΝΗΣΩΝ
ΎΔΡΑΣ


Ύδρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Βασιλείου
ΝΗΣΩΝ
ΎΔΡΑΣ


Ύδρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου Μούλου
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Κυψέλης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου Ποταμού
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίων Ασωμάτων
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίων Πάντων
ΝΗΣΩΝ
ΎΔΡΑΣ


Ύδρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Γεννήσεως του Χριστού
ΝΗΣΩΝ
ΎΔΡΑΣ


Ύδρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην πόλη της Σκοπέλου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΝΗΣΩΝ
ΎΔΡΑΣ


Ύδρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας στη θέση Παναγία στα Λημνιά Σκιάθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός του Χριστού στο Κάστρο Σκιάθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΤμήματα Κτιρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Τριών Ιεραρχών
ΝΗΣΩΝ
ΎΔΡΑΣ


Ύδρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Υπαπαντής
ΝΗΣΩΝ
ΎΔΡΑΣ


Ύδρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Φανερωμένης
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Όμορφη Εκκλησιά (Ναός Αγίων Θεοδώρων)
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιά Επισκοπή Σκοπέλου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου

Αστικά Κτίρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κέντρα Διοίκησης
Εκκλησιαστική Διοίκηση
Παλαιά Μητρόπολη Κάστρου στην Σκιάθο
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Περιοχή της Παλιοχώρας
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας

Φυσικοί Χώροι
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Πόρος: Άγιος Ιωάννης
ΝΗΣΩΝ
ΠΟΡΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Πόρος: Καθολικόν Μονής Ζωοδόχου Πηγής
ΝΗΣΩΝ
ΠΟΡΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σαλαμίνα. Μονή Αγίου Νικολάου Λεϊμόνα
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αιαντείου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Σαλαμίνα. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Σαλαμίνος

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Σαλαμίνα. Ναός Αγίου Ιωάννη στο Αιάντειο
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αιαντείου
Αιάντειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σαλαμίνα. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αιάντειο
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αιαντείου
Αιάντειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σαλαμίνα. Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Αιάντειο
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αιαντείου
Αιάντειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σαλαμίνα. Παλαιά μονή Αγίου Νικολάου
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αιαντείου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Σαλαμίνα. Παναγία Μπόσκου ή Καθαρού
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Σαλαμίνος
Σαλαμίς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σαλαμίνα. Παναγία Φλεβαριώτισσα
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αιαντείου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Χριστιανικοί Τάφοι
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία