Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ34/30042/1103/24-7-1979 - ΦΕΚ 805/Β/18-9-1979
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως διατηρητέον τον Ι. Ναό Ασπροβάλτας Ν. Θεσσαλονίκης και τον περιβάλλοντα αυτόν χώρο επειδή ο ναός είναι πιθανότατα καθολικό Μονής, της οποίας τα λείψανα καλύπτονται από την βλάστηση της περιοχής."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 2
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μονή Αγ. Γεωργίου Ασπροβάλτας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ασπροβάλτας
Ασπροβάλτα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι