Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ31/43220/4883 π.ε./15-1-1977 - ΦΕΚ 47/Β/27-1-1977
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως του Αγίου Αθανασίου Λιβαδερού Ν. Κοζάνης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν τον εις Λιβαδερόν Κοζάνης ναϊσκον του Αγίου Αθανασίου ως ιστορικόν, διατηρητέον μνημείον λόγω των αξολόγων τοιχογραφιών, αι οποίαι κοσμούν το εσωτερικόν του, χρονολογούμεναι από των αρχών του 17ου αιώνος."
Κ.Ν. 5351/1932

Ν. 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναϊσκος Αγίου Αθανασίου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
Λιβαδερού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι