Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/30620/1436/19-7-1990 - ΦΕΚ 527/Β/17-8-1990
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχ/κού χώρου Κρεμαστής Κοιλάδας Κοζάνης.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο τον προϊστορικό οικισμό της "Κρεμαστής" της Κοινότητας Κοιλάδας Κοζάνης που περιλαμβάνει τα αγροτεμάχια 1418-1420 και 1434-1440. Πρόκειται για χαμηλή τούμπα έκτασης 35 περίπου στρεμμάτων με λείψανα εγκατάστασης στη μέση και νεότερη νεολιθική εποχή."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-03-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Προϊστορικός οικισμός στην Κρεμαστή Κοιλάδος
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Κοιλάδος
Κρεμαστή
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα