Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2156/33695/24-6-1996 - ΦΕΚ 604/Β/22-7-1996
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Kοινότητας Στιμάγκας N. Kορινθίας.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 1469/50, το παλαιό Δημοτικό Σχολείο της Kοινότητας Στιμάγκας N. Kορινθίας, διότι είναι κτίριο ειδικής λειτουργίας και άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής ".

Ν 5351/32, άρθρο 52.
Ν 1469/50
Ν 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13-4-1992).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιό Δημοτικό Σχολείο
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΒΕΛΟΥ
Στιμάγκας
Στιμάγκα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας