Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/6141/426/22-8-2003 - ΦΕΚ 1275/Β/8-9-2003
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στο ακρωτήριο Ατζιπάς, νήσου Καλύμνου, Ν. Δωδεκανήσου
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Ατζιπά, νήσου Καλύμνου, όπως ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, αρ. 7758,1 κλίμακας 1:5000, για λόγους προστασίας των εντοπισμένων στην εν λόγω περιοχή εναλίων αρχαιοτήτων.
Ο θαλάσσιος αρχαιολογικός χώρος περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή που ορίζεται από τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε, ακτογραμμή της νήσου -Α. Οι κορυφές των σημείων ορίζονται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Α Β Γ Δ Ε

Χ 7.420 7.825 7.825 7.500 6.897
Ψ 27.500 27.500 27.500 26.725 26.725
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος στο ακρωτήριο Ατζιπάς, νήσου Καλύμνου Ν. Δωδεκανήσου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΕνάλιοι Χώροι