Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2360/123/17-2-1998 - ΦΕΚ 228/Β/11-3-1998
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων περιοχών: Καστρί - Χαλανδριανή - Ατσιγγανόκαστρο - Δελφινονήσι - Χοντρά στη Σύρο.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τις ακόλουθες γνωστές αρχαιολογικές θέσεις στη Σύρο:
1) Καστρί - Χαλανδριανή.
Περιοχή όπου ευρίσκονται ο τειχισμένος οικισμός και εκτεταμένο νεκροταφείο της Πρωτοκυκλαδικής Εποχής καθώς και δύο Πύργοι ιστορικών χρόνων.
Η περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. με τα σημεία 1-11- ακτογραμμή - 1 που αντιστοιχούν στις εξής συντεταγμένες:
1 Χ= - 3220 Ψ =27525
2 Χ = - 3710 Ψ= 26290
3 Χ = - 3600 Ψ =26235
4 Χ = - 3775 Ψ = 26000
5 Χ = - 3775 Ψ = 26000
6 Χ = - 3255 Ψ = 24970
7 Χ = -3245 Ψ = 24970
8 Χ = - 3215 Ψ = 25185
9 Χ = - 2875 Ψ = 25325
10 Χ = - 2340 Ψ = 25675
11 Χ = - 1980 Ψ = 25120

2) Δελφινονήσι.
Ολόκληρη τη νησίδα που καλύπτεται από πρωτοκυκλαδική εγκατάσταση.

3) Ατσιγγανόκαστρο.
Ακρωτήριο στο οποίο σώζονται κτιριακά λείψανα προϊστορικού οικισμού. Η θέση οριοθετείται στο συνημμένο Φ.Χ. ΓΥΣ με τα σημεία Β1-Β2-Β3-Β4-ακτογραμμή - Β1, που αντιστοιχούν στις εξής συντεταγμένες:
Β1 Χ = -9870 Ψ= 16570
Β2 Χ = -9515 Ψ= 16260
Β2 Χ = -9585 Ψ =16200
Β4 Χ = -9680 Ψ =16045

4) Χοντρά.
Ακρωτήριο με λείψανα προϊστορικής εγκατάστασης.
Η θέση οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. 1:5000 με τα σημεία Β1, ακτή, Β2, που αντιστοιχούν στις εξής συντεταγμένες:
Β1 Χ = - 1995 Ψ = - 14990
Β2 Χ = - 1730 Ψ = - 14895 ".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Καστρίου- Χαλανδριανής Σύρου (τειχισμένος οικισμός και εκτεταμένο νεκροταφείο της Πρωτοκυκλαδικής Εποχής)
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρου
Χαλανδριανή
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στα Χοντρά Σύρου (λείψανα προϊστορικής εγκατάστασης)
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
Βάρης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο "Ατσιγγανόκαστρο Σύρου (κτιριακά λείψανα προϊστορικού οικισμού)
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
Φοίνικος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Δελφινονήσι Σύρου (πρωτοκυκλαδική εγκατάσταση)
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα