Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/21648/476/4-5-1983 - ΦΕΚ 357/Β/24-6-1983
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Σωχού του Ν. Θεσσαλονίκης
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται στο Δήμο Σωχού του Ν. Θεσσαλονίκης, διότι παρουσιάζει ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αξιόλογα δείγματα ξυλογλυπτικής τέχνης και εικόνες που χρονολογούνται στα 1817 ".

Κ.Ν. 5351/1931, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 27-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Γεωργίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΟΧΟΥ
Σοχού
Σοχός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι