Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/6779/109/1-2-1984 - ΦΕΚ 367/Β/12-6-1984
Τίτλος ΦΕΚ Ανακοίνωση χαρακτηρισμών ως αρχαίων μνημείων, μνημείων που βρίσκονται στην Κοινότητα Μελισσουργού Ν. Θεσσαλονίκης.
Κείμενο
"... ανακοινώνουμε:
Ότι τα εξής μνημεία, που βρίσκονται στην Κοινότητα Μελισσουργού Ν. Θεσσαλονίκης είναι αρχαία μνημεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν. 5351 / 32 "Περί Αρχαιοτήτων" και προστατεύονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
α) Βυζαντινός μοναστηριακός Πύργος, ιδιοκτησίας Μονής Χιλανδαρίου, επειδή πρόκειται για ένα από τους λίγους μοναστηριακούς Πύργους που διατηρούνται στο Μακεδονικό Χώρο.
β) Ο Βυζαντινός Πύργος μέσα στο Μελισσουργό, επειδή πρόκειται για Πύργο με Βυζαντινή τοιχοδομία με μαρμάρινη θύρα και υπέρθυρο με πλίνθινο τόξο ο οποίος αποδεικνύει την Παλαιότητα του Μελισσουργού."

Κ Ν 5351 / 32, αρ. 2.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Βυζαντινός μοναστηριακός Πύργος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
Μελισσουργού
Μελισσουργός
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Βυζαντινός Πύργος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
Μελισσουργού
Μελισσουργός
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι