Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/4909/105/1-2-1984 - ΦΕΚ 407/Β/20-6-1984
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη μνημείων στην Κοινότητα Μελισσουργού Θεσσαλονίκης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ταεξής μνημεία, που βρίσκονται στην κοινότητα Μελισσουργού του Ν. Θεσσαλονίκης ως ιστορικά διατηρητέα:
α) Η θέση Καστρί της κοινότητας Μελισσουργού του Ν. Θεσσαλονίκης όπου σώζεται τείχος αρχαίου οικισμού και όπου αποκαλύφθηκαν λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής περιμετρικά σε ακτίνα 500 μ. ως αρχαιολογικός χώρος.
β) Ο Κοινοτικός ναός του Μελισσουργού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο πρόκειται για ξυλόστεγη βασιλική του 18ου αι. με ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικό τύπο και με εντοιχισμένα αρχιτεκτονικά ανάγλυφα, κτισμένη στη θέση παλαιότερου ναού. ".

Κ Ν 5351 / 1932, άρθρα 50 και 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Καστρί (αρχαίο τείχος και παλαιοχριστιανική βασιλική)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
Μελισσουργού

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κοινοτικός Ναός Μελισσουργού
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
Μελισσουργού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι