Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/34658/744/1-7-1983 - ΦΕΚ 425/Β/22-7-1983
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου δύο θολωτών κτισμάτων του κτιρίου των θεραπευτικών λουτρών του Λαγκαδά Θεσ/κης
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Τουρκικό Τμήμα των θεραπευτικών λουτρών του Λαγκαδά γιατί η σπουδαιότητά του για την περιοχή και τις περιοχές είναι μεγάλη. Τα δύο θολωτά κτίσματα είναι ενσωματωμένα μέσα στο σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα λουτρών και διατηρούν και τις δεξαμενές με το ιαματικό λουτρό. "

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Λουτρά
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
Λαγκαδά
Λαγκαδάς
Λουτρά