Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Φ34/24498/536/19-5-1983 - ΦΕΚ 378/Β/30-6-1983
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου ανώνυμου ναού στο Στάνοβο Ν. Θεσ/νίκης
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως κτίσμα που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία τον ανώνυμο ναό, που βρίσκεται δύο ( 2) χιλιόμετρα Νατου οδικού Κόμβου Λαγυνών με την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας μεταξύ των χωριών Λαγυρά και Καβαλάρι και στη θέση του ερειπωμένου χωριού Στάνοβο. Πρόκειται για μονόχωρη Βασιλική, που από τη μορφολογία της φαίνεται ότι είναι κτίσμα του 19ου αιώνα ".

Ν 1469/1950, άρθρο 1.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ανώνυμος Ναός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
Καβαλλαρίου
Καβαλλάριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι