Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/36104/2105/2-7-1995 - ΦΕΚ 738/Β/28-8-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Αποφασίζουμε την κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της Πλατείας Κυπρίων Αγωνιστών - Διοικητηρίου και των αρχαιοτήτων κάτω από τις οδούς Αγ. Δημητρίου, Βενιζέλου, Ολύμπου και Κυπρίων Αγωνιστών (Ι. Δραγούμη), κατά τα τμήματα που την περιβάλλουν.
Η κήρυξη είναι απαραίτητη για την προστασία των εκεί ανασκαφέντων αρχαίων, που πιστοποιούν τη συνεχή κατοίκηση του τμήματος αυτού της πόλης από τα υστεροελληνιστικά μέχρι τα μεταβυζαντινά χρόνια. Μεταξύ άλλων έχουν αποκαλυφθεί δημόσια κτήρια, κατοικίες, λουτρά, μοναστηριακό συγκρότητημα, ταφικό παρεκκλήσι και νεκροταφείο.
Η διαμόρφωση ενός ακόμα αρχαιολογικού χώρου στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της προβολής της το 1997.
Το έργο έχει γι' αυτόν τον λόγο ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα "Πολιτιστική Πρωτεύουσα '97".
Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο τοπογραφικό σχέδιο 1:500 του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και ορίζεται από τα σημεία 1 έως 20 - 1 με τις συντεταγμένες που παρατίθεται αναλυτιικά στο συνημμένο πίνακα".

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
1 - 2085.00 12235.00
2 - 2000.00 12290.00
3 - 2010.00 12307.50
4 - 2020.00 12302.50
5 - 2032.50 12302.50
6 - 2245.00 12305.00
7 - 2055.00 12312.50
8 - 2062.50 12325.00
9 - 2045.00 12332.50
10 - 2065.00 12345.00
11 - 2062.00 12360.00
12 - 2080.00 12357.50
13 - 2142.50 12312.50
14 - 2142.50 12297.50
15 - 2130.00 12297.50
16 - 2120.00 12290.00
17 - 2112.50 12280.00
18 - 2107.50 12267.50
19 - 2102.50 12255.00
20 - 2107.50 12245.00

Κ.Ν. 5351 / 1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 833/Β/3-10-1995
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Πλατείας Κυπρίων Αγωνιστών-Διοικητηρίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις