Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/67500/1506/9-1-1985 - ΦΕΚ 61/Β/4-2-1985
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως κτίσματος που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Διαβατών Θεσσαλονίκης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως κτίσμα που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία τον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου στην Κοινότητα Διαβατών Θεσσαλονίκης, γιατί αποτελεί το μοναδικό μάρτυρα της ιστορίας των Διαβατών. Πρόκειται για χαρακτηριστική μεταβυζαντινή βασιλική του 1853, σύμφωνα με επιγραφή στο Τέμπλο. Έχει γυναικωνίτη πάνω από το νάρθηκα, ξύλινους κίονες, τοιχογραφίες στην κόγχη, ωραίο τέμπλο με εικόνες του Κουλακιώτου ζωγράφου Δημητρίου Χατζησταμάτη, αξιόλογο δεσποτικό θρόνο και άμβωνα."

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
Διαβατών
Διαβατά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι