Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/26376/756/14-6-1996 - ΦΕΚ 512/Β/3-7-1996
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρήζει ειδική κρατική προστασία.
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική που οποτελεί αξιόλογο δείγμα της μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής της ναοδομίας του 19ου αιώνα στην περιοχή Χαλκιδικής και μαζί με το σύνολο των φορητών εικόνων και των εκκλησιαστικών κειμηλίων απηχούν μνήμες και γεγονότα της επανάστασης του 1821".

Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Βασιλικών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Βασιλικών
Βασιλικά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι