Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4007/54267/16-10-2001 - ΦΕΚ 1370/Β/18-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Καλφαγιάννειου Γυμνασίου στο Δ. Δ. Φίλιας, Δήμου Καλλονής Ν. Λέσβου, ιδιοκτησίας Δήμου Καλλονής.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το Καλφαγιάννειο Γυμνάσιο στο Δ. Δ. Φίλιας, Δήμου Καλλονής Ν. Λέσβου, ιδιοκτησίας Δήμου Καλλονής, διότι αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό δείγμα σχολικού κτιρίου του τέλους του 19ου αιώνα, και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πολιτισμική ιστορία του τόπου".

Ν 5351/32, άρ. 52, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει.
Ν 1469/50.
Ν 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13.4.92).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο του Καλφαγιάννειου Γυμνασίου Φίλιας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Φίλιας
Φίλια
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας