Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 13569/5-6-1969 - ΦΕΚ 394/Β/17-6-1969
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν όπως χαρακτηρισθή ο Πύργος του Γ. Πατριαρχέα, κείμενος εις Προσήλιον Καρδαμύλης (Μάνη), ως Ιστορικόν Διατηρητέον Μνημείον, καθ' όσον είναι ιστορικώς ενδιαφέρον και διατηρείται εις καλήν κατάστασιν."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος Γ. Πατριαρχέα στο Προσήλιο
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Προσηλίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι