Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/39809/2276/9-10-1996 - ΦΕΚ 991/Β/31-10-1996
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη τριών (3) θέσεων "Ξεπάτωμα", "Άγ.Γεώργιος", "Ανισαρά" Πεδιάδος στην περιοχή Κάτω Γούβες Ηρακλείου ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο τις ακόλουθες τρείς (3) θέσεις στην περιοχή Κάτω Γούβες - Ανισαρά Πεδιάδος Ηρακλείου:
1. Ξεπάτωμα: όπου έχουν εντοπισθεί οικιστικά λείψανα ΥΜ ΙΙΙ περιόδου, κλίβανοι και βοηθητικά κτίρια ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδου. Η θέση ορίζεται από τα σημεία 1 - 12, ακτογραμμή -1 στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ.: κλ. 1:5000, τα οποία αντιστοιχούν στον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων:

ΘΕΣΗ: Ξεπάτωμα (α) χώρος
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ ΣΥΝ / ΝΗ ΣΥΝ/ ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α / α 1 :5000 1:50000 [ m ] [ m ] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 13517,4 9310,3 1 - 2 127, 28
2 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 13541,4 9185,3 2 - 3 71, 47
3 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 13601,1 9146 3 - 4 23, 75
4 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 13613,1 9125,5 4 - 5 29, 82
5 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 13614,1 9095,7 5 - 6 86,84
6 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 13600,1 9010 6 - 7 535, 57
7 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 13049,2 9064 7 - 8 49,05
8 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 13062,2 9111,6 8 - 9 44, 53
9 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 13057,7 9155,9 9 - 10 180,54
10 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12982,0 9319,8 10 - 11 77,14
11 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12919,2 9364,6 11 - 12 36, 54
12 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12902,3 9397

2. Αγ. Γεώργιος: όπου σώζονται λείψανα ΥΜ χρόνων και ερειπωμένο ναΰδριο. Η περιοχή ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ., κλ. 1:5000 με τα σημεία 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - 13 τα οποία αντιστοιχούν στις εξής συντεταγμένες:

ΘΕΣΗ: Αγ. Γεώργιος (β) χώρος

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ ΣΥΝ / ΝΗ ΣΥΝ/ ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α / α 1 :5000 1:50000 [ m ] [ m ] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

13 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12959,5 8769,9 13 - 14 284,27
14 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12697,0 8660,8 14 - 15 249,05
15 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12609,3 8893,9 15 - 16 212,89
16 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12731,4 9068,3 16 - 17 73,42
17 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12800,1 9094,2 17 - 18 134,08
18 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12932,6 9073,7 18 - 19 42,87
19 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12944,1 9032,4 19 - 20 113,11
20 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12918,2 8922,3 20 - 13 157,90
13 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12959,5 8769,9

3. Ανισαρά Πεδιάδος: όπου σώζονται λείψανα ρωμαϊκών κυρίως χρόνων και κτιριακά μινωϊκά λείψανα. Η περιοχή ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. Με τα σημεία 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 - 21 τα οποία αντιστοιχούν στον ακόλουθο πίνακα:

ΘΕΣΗ : Ανισαρά

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ ΣΥΝ / ΝΗ ΣΥΝ/ ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1 :5000 1:50000 [ m ] [ m ] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

21 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 11954,3 8727,5 21 - 22 210,63
22 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 11744,1 8741 22 - 23 489,48
23 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 11773,5 9229,6 23 - 24 520,77
24 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12293,5 9201,3 24 - 25 96,50
25 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12281,1 9105,6 25 - 26 43,16
26 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12261,2 9067,3 26 - 27 64,97
27 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12213,3 9023,4 27 - 28 90,02
28 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12175,5 8941,7 28 - 29 63,44
29 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12125,7 8902,4 29 - 30 70,25
30 9611,5 ΜΟΧΟΣ - 12061,9 8873 30-31 58,86
31 9611,5 ΜΟΧΟΣ -12021,6 8830,1 31-32 36,09
32 9611,5 ΜΟΧΟΣ -12014,1 8794,8 32-21 90.03
21 9611,5 ΜΟΧΟΣ -11954,3 8727,5 ".

K ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Άγ. Γεώργιος"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΓΟΥΒΩΝ
Γουβών
Κάτω Γούβαι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Ανισαρά"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΓΟΥΒΩΝ
Γουβών
Κάτω Γούβαι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Ξεπάτωμα"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΓΟΥΒΩΝ
Γουβών
Κάτω Γούβαι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις