Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2134/27068/3-6-1999 - ΦΕΚ 1305/Β/24-6-1999
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων (3) μύλων στη Νάουσα Ημαθίας με τον περιβάλλοντα χώρο τους, α) Υδρόμυλος Χατζηνώντα, β) Υδρόμυλος Ράιου με τον τεχνολογικό εξοπλισμό του, γ) Σησαμοτριβείο του Μάκη με τον τεχνολογικό εξοπλισμό του.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, (3) μύλους στη Νάουσα Ημαθίας, με τον περιβάλλοντα χώρο τους, όπως σημειώνεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘ στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα:
α) Ο υδρόμυλος Χατζηνώτα, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής βιομηχανικών κτιρίων των αρχών του 20ου αι. και είναι σημαντική μαρτυρία της εξέλιξης του βιομηχανικού πολιτισμού και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις μνήμες των κατοίκων της Νάουσας.
β) Ο υδρόμυλος Ράιου, με τον τεχνολογικό εξοπλισμό του, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής όπως εφαρμόστηκε στα βιομηχανικά κτίρια των αρχών του 20ου αι. Επιπλέον αποτελεί σημαντική μαρτυρία της εξέλιξης του βιομηχανικού πολιτισμού και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις μνήμες των κατοίκων της Νάουσας.
γ) Το σησαμοτριβείο του Μάκη, με τον τεχνολογικό εξοπλισμό του, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αι, και είναι σημαντική μαρτυρία της εξέλιξης της τεχνολογίας."
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Σησαμοτριβείο του Μάκη με τον τεχνολογικό εξοπλισμό
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Υδρόμυλος Ράϊου με τον τεχνολογικό εξοπλισμό
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Υδρόμυλος Χατζηνώτα
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι