Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1375/40159/27-7-1998 - ΦΕΚ 937/Β/1-9-1998
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Πύργου Χατζηδημητρέων στη Μαρίνα Νάουσας Ν. Ημαθίας.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Πύργο Χατζηδημητρέων στη Μαρίνα Νάουσας Ν. Ημαθίας διότι αποτελεί μαρτυρία της κοινωνικής και πολιτικής ζωής των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας και αξιόλογο κτίσμα σημαντικό για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος Χατζηδημητρέων
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
Μαρίνης
Μαρίνα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι