Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/60/654/28-1-1986 - ΦΕΚ 76/Β/28-2-1986
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και ως έργου τέχνης του πρώτου εργοστασίου Λαναρά, στον ποταμό Αραπίτσα, στην οδό Σοφρωνίου στη Νάουσα, ιδιοκτησίας Θ. Πιτσιούνη.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50, το πρώτο εργοστάσιο Λαναρά, στην οδό Σοφρωνίου, στον ποταμό Αραπίτσα της Ναούσης, ιδιοκτησίας Θ. Πιτσιούνη.
Πρόκειται για λιθόκτιστη οικοδομή (τμήμα της πρώτης βιομηχανικής μονάδας της οικογένειας Λαναρά) διώροφη, με νεοκλασσικά στοιχεία που βρίσκεται πάνω στην κρημνώδη όχθη του ποταμού.
Η εμφανής λιθοδομή από γκριζοπράσινη πέτρα, διακόπτεται από οριζόντιες σειρές κόκκινων τούβλων στο ύψος των ορόφων και στο μέσο του ύψους των παραθύρων. Τα ανοίγματα έχουν περιμετρικές κορνίζες από κόκκινα τούβλα και χαμηλά τοξωτά ανώφλια.
Η μορφολογία των όψεων συμπληρώνεται από μια περιμετρική κορνίζα με τρεις σειρές κόκκινα τούβλα τοποθετημένα κάθετα και διαγώνια που περιτρέχει το κτίσμα στο ύψος της οροφής. Πάνω από την κορνίζα αυτή αναπτύσσεται λιθόκτιστο στηθαίο που αποτελεί και την απόληξη του κτίσματος. Οι οροφές (του ισογείου και του ορόφου) έχουν κατασκευαστεί από οριζόντιες σιδηροδοκούς σε πυκνή διάταξη με υλικό πληρώσεως από πλίνθους, κατασκευή πολύ διαδεδομένη για επικαλύψεις χώρων με μεγάλα ανοίγματα στις αρχές του αιώνα. Το κτίσμα είναι τυπικό δείγμα βιομηχανικού κτιρίου των αρχών του αιώνα μας και αποτελεί ιστορική μαρτυρία της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της περιοχής".

Ν 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Εργοστάσιο Λαναρά
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Βιοτεχνία / Βιομηχανία