Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1576/29481/12-5-1997 - ΦΕΚ 674/Β/8-8-1997
Τίτλος ΦΕΚ α) Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Ωρολογιού της Νάουσας, β) Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της Έπαυλης Σ. Λαναρά στη Νάουσα.
Κείμενο
"Α. Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το παλαιό Ωρολόγιο της Νάουσας διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα κτιρίου ειδικής λειτουργίας,σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και σημείο αναφοράς των κατοίκων της περιοχής.
Β. Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο την έπαυλη Σ. Λαναρά στη Νάουσα διότι αποτελεί σπάνιο και αξιόλογο δείγμα στον Βορειοελλαδικό χώρο με ενδιαφέροντα μορφολογικά και δομικά στοιχεία, σημαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής".

Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Έπαυλη Σ. Λαναρά
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Αστικά Κτίρια
Το παλαιό Ωρολόγιο της Νάουσας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Ωρολόγια
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας