Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2113/43532 π.ε/11-4-1985 - ΦΕΚ 244/Β/2-5-1985
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του παλαιού τριωρόφου πύργου (Κούλα) που βρίσκεται στον αμπελώνα, ιδιοκτησίας της Ι. Μπουτάρης και Υιός Α.Ε., στο Γιαννακοχώρι Νάουσας Ημαθίας, μαζί με τον χώρο που τον περιβάλλει.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1469/50, τον πύργο (Κούλα) που βρίσκεται μέσα στον αμπελώνα της Εταιρείας Ι.Μπουτάρης και Υιός Α.Ε. στο Γιαννακοχώρι Ημαθείας, γιατί παρουσιάζει εξαιρετικό αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον.
Είναι κτίσμα τριώροφο κατασκευασμένο κυρίως από ορθογωνικά λαξευμένους πωρόλιθους και έχει ελάχιστα ανοίγματα, ενώ στον τελευταίο όροφο ο οργανισμός είναι ξυλόπηκτος, στη δε δυτική πλευρά προεξέχει το " αναγκαίο " πάνω σε πέτρινα φουρούσια. Ολα αυτά τα επιμέρους στοιχεία και ο συνολικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτιρίου συνθέτουν την έννοια του έργου τέχνης.
Για την πλήρη προστασία του μνημείου, ο χαρακτηρισμός επεκτείνεται και στο χώρο που το περιβάλλει, όπως ορίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ, στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα".

Ν. 5351/1932
Ν. 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 29-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος (Κούλα) , ιδιοκτησία Ι.Μπουτάρης και Υϊός
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Γιαννακοχωρίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι