Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/62/655/9583/21-2-1986 - ΦΕΚ 310/Β/24-4-1986
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και ως έργου τέχνης του συγκροτήματος κτιρίων του παλαιού νηματουργείου Λόγγου, Κύρτση και Τουρπάλη στη Νάουσα, και ως ορισμός ζώνης προστασίας με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΑ (όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα).
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50 το συγκρότημα κτιρίων του παλιού νηματουργείου Λόγγου, Κύρτση και Τουρπάλη στη Νάουσα, διότι είναι η πρώτη βιομηχανική επιχείρηση που χρησιμοποίησε τα νερά του ποταμού Αραπίτσα, ως κινητήρια δύναμη με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις το παράδειγμά της, ώστε να πάρει η πόλη βιομηχανικό χαρακτήρα που το διατηρεί μέχρι σήμερα.
Επίσης, πρόκειται για σύνολο κτιρίων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αισθητικό ενδιαφέρον για το είδος τους (βιομηχανική αρχιτεκτονική). Το συγκρότημα χτίστηκε το 1875, τα δε κτίριά του (αποθήκες, φυλάκιο, γραφεία, χώροι δευτερεύουσας και κύριας παραγωγής, τμήμα υδατόπτωσης και χώρος της τουρμπίνας), οργανώνονται σε τρεις ενότητες.
Τα κτίρια είναι λιθόκτιστα με νεοκλασικά στοιχεία και οι εμφανείς λιθοδομές από πωρόλιθο, οι επιμελημένοι γωνιόλιθοι, τα προεξέχοντα θυρώματα από πελεκητό πωρόλιθο και εμφανή τούβλα, τα γείσα των στεγών με τις επάλληλες σειρές βυζαντινών κεραμιδιών, καθώς και η διαφοροποίηση των υψών στους όγκους που ακολουθούν την κλίση του εδάφους, συνθέτουν ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο βιομηχανικής εγκατάστασης σοφά ενταγμένο στο περιβάλλον.
Για την ανάδειξη του μνημείου, ορίζεται ζώνη προστασίας, η οποία ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα με τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Α) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Συγκρότημα Κτιρίων Νηματουργείου Λόγγου, Κύρτση και Τουρπάλη
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Βιοτεχνία / Βιομηχανία