Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1990/40699/1-8-1984 - ΦΕΚ 632/Β/11-9-1984
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του κτιρίου ιδιοκτησίας Ν. Κωστάκη στην οδό Σωφρονίου στη Νάουσα.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με το Ν.1469/50 το κτίριο ιδιοκτησίας Ν.Κωστάκη στην οδό Σωφρονίου στη Νάουσα, γιατί αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο δείγμα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της πόλης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τυπολογία του κτίσματος που είναι καθοριστική για τη μορφολογία και τον όγκο του. Η κάτοψή του διαμορφώνεται σε σχήμα Η.
Ο όροφος στην πρόσοψη προεξέχει ελαφρά τονίζοντας τις δύο άκρες του κτιρίου που εξέχουν από τον κεντρικό κορμό. Την όλη σύνθεση συμπληρώνουν οι τέσσερις εμβόλιμες στέγες.
Το κτίριο ιδιοκτησίας Ν.Κωστάκη βρίσκεται σε σημαντικό σημείο της πόλης, στην μια πλευρά του ποταμού Αραπίτσα, στο δε περιβάλλον του σώζονται ακόμη αρκετά παραδοσιακά κτίρια ".
Ν. 5351/1932, άρθρο 52
Ν. 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Σωφρονίου, ιδιοκτησίας Ν. Κωστάκη
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Αστικά Κτίρια