Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/23454/683/28-3-2006 - ΦΕΚ 461/Β/13-4-2006
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείων τριών (3) πέτρινων γεφυριών που βρίσκονται στο Δήμο Κονίτσης του Ν. Ιωαννίνων και συγκεκριμένα: (α) το πέτρινο γεφύρι στη θέση «Μπούση» που βρίσκεται στην Κόνιτσα, σε παραπόταμο του Αώου ποταμού, (β) το πέτρινο γεφύρι πλησίον του Δημοτικού Διαμερίσματος Πηγής του Δήμου Κονίτσης σε παραπόταμο του Αώου ποταμού και (γ) το πέτρινο γεφύρι στη θέση «Κρυονέρι» στην περιοχή που βρίσκεται το «Χάνι Κουλιούς» (ή «Χάνι Παππά») στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μόλιστας του Δήμου Κονίτσης, σε παραπόταμο του Σαραντάπορου ποταμού.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β και 1γ, αντιστοίχως, του ν. 3028/2002, τα τρία (3) πέτρινα γεφύρια στο Δήμο Κονίτσης του Ν. Ιωαννίνων και συγκεκριμένα:
(α) το πέτρινο γεφύρι στη θέση «Μπούση» που βρίσκεται στην Κόνιτσα, σε παραπόταμο του Αώου ποταμού,
(β) το πέτρινο γεφύρι πλησίον του Δημοτικού Διαμερίσματος Πηγής του Δήμου Κονίτσης σε παραπόταμο του Αώου ποταμού και
(γ) το πέτρινο γεφύρι στη θέση «Κρυονέρι» στην περιοχή που βρίσκεται το «Χάνι Κουλιούς» (ή «Χάνι Παππά») στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μόλιστας του Δήμου Κονίτσης, σε παραπόταμο του Σαραντάπορου ποταμού, διότι πρόκειται για αξιόλογες κατασκευές του 190°° αιώνα και της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα και αποτελούν σημαντική μαρτυρία της τεχνικής παράδοσης που βασίζεται στη θολοδομία. Τα γεφύρια, χαρακτηριστικά δείγματα της λαϊκής ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής αποτελούν τοπόσημα και σημεία αναφοράς για την περιοχή και τους κατοίκους της και ταυτόχρονα σημαντική ιστορική μαρτυρία για τον τρόπο επικοινωνίας και την κοινωνικοικονομική οργάνωση της περιοχής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το πέτρινο γεφύρι πλησίον του Δημοτικού Διαμερίσματος Πηγής του Δήμου Κονίτσης,Ν. Ιωαννίνων, σε παραπόταμο του Αώου ποταμού.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Πηγής

Γέφυρες
Το πέτρινο γεφύρι στη θέση «Κρυονέρι» στην περιοχή που βρίσκεται το «Χάνι Κουλιούς» (ή «Χάνι Παππά») στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μόλιστας του Δήμου Κονίτσης, Ν. Ιωαννίνων, σε παραπόταμο του Σαραντάπορου ποταμού.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολίστης
Μόλιστα
Γέφυρες
Το πέτρινο γεφύρι στη θέση «Μπούση» που βρίσκεται στην Κόνιτσα, Ν. Ιωαννίνων, σε παραπόταμο του Αώου ποταμού.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κονίτσης
Κόνιτσα
Γέφυρες