Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/450/10908/21-6-1982 - ΦΕΚ 69/Β/22-2-1983
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως έργου τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου στην Κοινότητα Αδάμ (Ζαγκλιβέρι) του Ν. Θεεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας του Γεωργικού Πιστωτκού Συνεταιρισμού
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με το Ν 1469/1950 το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου στην Κοινότητα Αδάμ (Ζαγκλιβέρι) του Ν. Θεεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας του Γεωργικού Πιστωτκού Συνεταιρισμού, διότι είναι αξιόλογο αρχιτεκτονικό μνημείο. Πρόκειται για διώροφη οικοδομή με καμάρες που καταλήγουν σε πεσσούς.
Τις ακμές του κτηρίου, τα τόξα των καμαρών, καθώς και τα ανοίγματα του ορόφου, τονίζουν ορθογωνισμένες πέτρες που εναλάσσουν τα χρώματά τους (γκρίζο και λευκό) και δημιουργούν ένα αισθητικό αποτέλεσμα."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52, Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-06-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο του Δημοτικού Σχολείου στην κοινότητα Αδάμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
Αδάμ
Αδάμ
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας