Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/21644/481/4-5-1983 - ΦΕΚ 357/Β/24-6-1983
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη, ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αδάμ του Ν. Θεσσαλονίκης.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε :
1.Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα εξής μνημεία που βρίσκονται στην Κοινότητα Αδάμ του Ν. Θεσσαλονίκης.
Α) Τρίκλιτη μεταβυζαντινή Βασιλική Αγίας Παρασκευής διότι παρουσιάζει ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και κοσμείται με αξιόλογα δείγματα ζωγραφικής και ξυλογλυπτικής τέχνης
β) Λίθινη Υδρογέφυρα, διότι είναι μία από τις λίγες γνωστές υδρογέφυρες που σώζονται στην περιοχή
γ) Παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, διότι παρουσιάζει ενδιαφέρον από αρχιτεκτονική και ιστορική πλευρά και βρίσκεται μέσα σε αρχαίο ερειπώνα.
2. Χαρακτηρίζουμε ως αρχαία μνημεία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΝ 5351/1932 "περί αρχαιοτήτων" τα εξής μνημεία που βρίσκονται στην Κοινότητα Αδάμ του Ν. Θεσσαλονίκης.
α) Βυζαντινό αγίασμα Αγίας Παρασκευής, δίπλα στο ομώνυμο εξωκκλήσι και μέσα σε κατάφυτη χαράδρα. Στο νεότερο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής ενσωματώθηκε παλιότερα πιθανώτατα βυζαντινό, δίκογχο παρεκκλήσι.
Αποτελούν σπάνια δείγματα παλιών αγιασμάτων και ιερών στην περιοχή.
β) Βυζαντινό αγίασμα Αγίας Τριάδος διότι αποτελεί σπάνιο δείγμα αρχαίου αγιάσματος στην περιοχή και ενδιαφέρον δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 2
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αγίασμα Αγίας Παρασκευής
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
Αδάμ
Αδάμ
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Αγίασμα Αγίας Τριάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
Αδάμ

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Παρασκευής
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
Αδάμ
Αδάμ
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παρεκκλήσι Αγίου Παντελεήμονα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
Αδάμ

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Υδρογέφυρα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
Αδάμ

Γέφυρες