Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/41736/1055/24-10-1988 - ΦΕΚ 879/Β/8-12-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τους Ι.Ναούς Αγίου Αθανασίου και Κοίμησης Θεοτόκου που ευρίσκονται στην Κοινότητα Τρίλοφο του Νομού Θεσσαλονίκης,ως κτίσματα που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία επειδή είναι σημαντικά για την ιστορία της περιοχής μνημεία και χρονολογούνται το 19ο αιώνα ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 1
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Αθανασίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΜΙΚΡΑΣ
Τριλόφου
Τρίλοφον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοίμησης Θεοτόκου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΜΙΚΡΑΣ
Τριλόφου
Τρίλοφον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι