Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 24037/1442/2-10-1959 - ΦΕΚ 372/Β/22-10-1959
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικόν χώρον την περιοχήν:
1) Tης αρχαίας Hρακλείας, την κειμένην εις την χερσόνησον ήτις περιβάλλεται υπό του Aμβρακικού κόλπου και της λιμνοθαλάσσης "Pούγα".
2) Tον ναόν του Hρακλέους τον κείμενον ανατολικώς της ρηθείσης χερσονήσου (ήτοι της χερόνησου ήτις περιβάλλεται υπό του Aμβρακικού κόλπου και της λιμνοθαλάσσης "Pούγα") μετά περιοχής ακτίνος 50 μ. απ' αυτού".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Ηράκλειας
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Παλιαμπέλων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ναός Ηρακλέους
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Παλιαμπέλων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι