Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/53484/1451 π.ε./17-1-1997 - ΦΕΚ 219/Β/20-3-1997
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός πέντε ναών της Κοινότητας Πρασιάς Ν. Ευρυτανίας ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε τους παρακάτω ναούς ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία με ζώνη προστασίας 100 μέτρων γύρω τους :
α) Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στον οικισμό Κυπαρίσσι Κοινότητας Πρασιάς.
β) Ι. Ν. Χριστού στον οικισμό Κυπαρίσσι Κοινότητας Πρασιάς.
γ) Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου στον οικισμό Βασιλέσι Κοινότητας Πρασιάς.
δ) Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον οικισμό Φουσιανά Κοινότητας Πρασιάς.
1) Ο Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στον οικισμό Κυπαρίσσι Κοινότητας Πρασιάς (17ος αιώ.) είναι απλή μονόχωρη βασιλική με δίρριχτη στέγη με κεραμίδια βυζαντινού τύπου και οροφή από αργολιθοδομή. Η οροφή είναι ξυλόγλυπτη και στο μέσον υπάρχει εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα με επιγραφή Α. Χ. Ξ.
2) Ο Ι. Ν. Χριστού στον οικισμό Κυπαρίσσι Κοινότητας Πρασιάς (17ος αιώ.) είναι μονόχωρος ναός μετρίων διαστάσεων με δίρριχτη στέγη και ημικυκλική κόγχη. Τοιχογραφίες σώζονται μόνον στο Ιερό Βήμα.
3) Ο Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου στον οικισμό Βασιλέσι Κοινότητας Πρασιάς (17ος αιώ.) είναι μονόχωρος ναός λιθόκτιστος με ημικυκλική κόγχη και δίρριχτη στέγη. Τοιχογραφίες διατηρούνται μόνον στο Ιερό.
4) Ο Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου στον οικισμό Βασιλέσι Κοινότητας Πρασιάς (17ος αιώ.) είναι μονόχωρος μικρός ναός λιθόκτιστος με ημικυκλική κόγχη και τετράρριχτη στέγη. Τοιχογραφίες διατηρούνται μόνον στο Ιερό.
5) Ο Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον οικισμό Φουσιανά Κοινότητας Πρασιάς (17ος αιώ.) είναι λιθόκτιστη βασιλική καλυμμένη με δίρριχτη στέγη. Στο τέμπλο διατηρούνται τρεις δεσποτικές εικόνες και το βημόθυρο του 17ου αιώνα."

Ν. 5351 / 1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-06-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Πρασιάς
Βασιλέσιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Πρασιάς
Βασιλέσιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Πρασιάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Πρασιάς
Φουσιανά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερός Ναός Χριστού
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Πρασιάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι