Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/6686/28-2-1997 - ΦΕΚ 207/Β/18-3-1997
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός του Ι. Ν.Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου Παπαδιάς Ευρυτανίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ι. Ν. Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου Παπαδιάς Ευρυτανίας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 50 μέτρων γύρω του.
Πρόκειται για λιθόκτιστο μονόχωρο ναό με νάρθηκα, που καλύπτεται με τετράριχτη στέγη από σχιστολιθικές πλάκες. Στην Α. πλευρά σχηματίζονται τρεις κόγχες η ανωδομία των οποίων ενώνεται με τόξα. Στην εσωτερικά ξύλινη οριζόντια οροφή εικονίζεται ο Παντοκράτωρ.
Ο ναός που είναι κατάγραφος σε πέντε ζώνες με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στον 17ο αιώνα αποτελεί τυπικό δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής της περιοχής. "
Ν. 5351 / 1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-06-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Παυλοπούλου
Παππαδιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι